Tagged: บทความกุศโลบาย

เทศกาลกินเจกับกุศโลบาย 0

เทศกาลกินเจกับกุศโลบาย

ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจของทั่วประเทศ ร่วมทั้งแถวบ้านผมด้วย ที่จัดงานใหญ่โตในเทศกาลมงคลนี้ ทุกวันในช่วงเทศกาลผมก็จะเห็นคนมากมายนุ่งขาวห่มขาว เดินผ่านซอยผมเข้าไปด้านในซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าขนาดใหญ่ของซอยนาคราช คนมากมายแต่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการมาร่วมกินเจ สวดมนต์ที่ศาลเจ้า หลายคนอาจมาร่วมเพราะอยากได้บุญใหญ่ หรือมีเพื่อนชวนมา บางคนก็มากับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หลากหลายเหตุผลที่ทุกคนมาร่วมกัน…